Xử lý Kie Lan Lá Mít bị nấm mốc bằng nước rửa chén pha loãngKết quả vẫn ổn. Cái kie Lan lá mít bị nấm mốc, bà xã xử lý bằng nước rửa chén pha loãng, vẫn chưa hết nấm mốc. Khả năng xử lý tiếp bằng Vôi. Những vấn đề tôi chia sẻ chỉ để tham khảo thôi, vì tôi cũng mới trồng lan

source: https://intecexpo.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://intecexpo.com/category/cong-nghe/

13 thoughts on “Xử lý Kie Lan Lá Mít bị nấm mốc bằng nước rửa chén pha loãng

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *