Truyền hình VOA 6/8/19: Trung Quốc điều thêm hàng chục tàu tới Bãi Tư Chính

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *