Tru Tiên Thế Giới – Clip tuyên truyền (vietsub)World Of Jade Dynasty – Zhuxian Shijie

Nếu có thể tựa núi kề sông, ngồi ngắm thời gian
Nếu có thể lấy gió làm ngựa, coi nắng chiều làm áo
Nếu có thể ngự kiếm bay, quét sạch mọi ánh kiếm
Nếu trăng sáng ngàn dặm, hái xuống những vì sao
Nếu xuyên qua được thời gian, nghịch thiên cải mệnh
Tương lai đã tới, bạn chính là thế giới
Thế giới lớn ra sao, mời bạn đến xem

Trang chủ:
QQ:
Weibo:
Fanpage cộng đồng Tru Tiên Thế Giới:

Nguồn: https://intecexpo.com/

Xem thêm bài viết: https://intecexpo.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *