Tổng hợp Trang phục truyền thống “Sịn Sò” của các Quốc gia Đông Nam Á🌐Với hơn 10 bộ Trang phục Truyền thống Sịn Sò của 11 nước Anh em Đông Nam Á sẽ cung cấp cho bạn kiến thề Văn hóa – Truyền thống của các nước láng giềng.
ASEAN BAO GỒM 11 nước :
1. Vietnam 🇻🇳
2. Myanmar 🇲🇲
3. Laos 🇱🇦
4. Cambodia 🇰🇭
5. Thailand 🇹🇭
6.Singapore 🇸🇬
7. Indonesia 🇮🇩
8. Malaysia 🇲🇾
9. Brunei 🇧🇳
10. East Timor ➡
11. Philippines 🇵🇭

source: https://intecexpo.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://intecexpo.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *