Tình Buồn Tập 27

5 thoughts on “Tình Buồn Tập 27

  • 18 năm trước Hà Mộ Thiên cơ trong ✋ giấy ly dị nhưng vẫn không lấy được Mộng Trúc. 18 năm sau Mông Trúc có giấy ly di nhưng cả hai vẫn không đến được với nhau. Dung la duyên phận mà

  • Nếu cai kết có hậu cho cấp đôi Mông Trúc VA Hà Mộ Thiên thì hqy quá. Tình yêu họ rat đẹp. Hồ vẫn luôn yêu và dnah cho nhau cai nhung nhớ về nhau. Sao cả hai có con chúng ma đến cuối film vẫn không thể được đến với nhau. Kết thúc buồn

  • Minh Vien….chẳng qua vì háo sắc nên mới cưới Mộng Trúc… hắn thừa biết MT khg iu hắn….đàn ông j mak tối ngày kể công… nuôi vợ..nuôi con nầy nọ….gớm

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *