TIN QUÂN SỰ BÃI TƯ CHÍNH: Mỹ tặng Việt Nam “QUÁI THÚ BIỂN” có radar và pháo hạm cao xạ

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *