Thế giới diệu kỳ | Phim thiếu nhi | Tập 64Thế giới diệu kỳ | Tập 64 | Bé Mi đã tận dụng toàn bộ khả năng phép thuật của mình để cứu ông Sung. Đồng thời, nhờ phép thuật phân thân, Bé Mi tiêu diệt được âm mưu độc ác của bọn đàn em Phú trọc. Khi mọi việc thành công, Bé Mi được phụ hồi và hoàn thiện toàn bộ khả năng phép thuật của mình.

Diễn viên: Hòang Yến, Tiến Đạt, Hiền Long, Hoàn Thiện, Thanh Mỹ

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Nguồn: https://intecexpo.com/

Xem thêm bài viết: https://intecexpo.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *