Thế giới diệu kỳ | HTVC Giải Trí thiếu nhi | Tập 22Thế giới diệu kỳ | Tập 22 | Bé Mi lại được cứu thoạt. Lần này, mụ phù thủy bắt đầu lo sợ khả năng phép thuật của Minh, Trang, Hùng, Hải cùng Bé Mi sẽ lớn dần. Bé Mi có sức hút quá lớn. Mụ chọn cách nâng cao khả năng phép thuật chứ không từ chối việc truy bắt Bé Mi.

Diễn viên: Hòang Yến, Tiến Đạt, Hiền Long, Hoàn Thiện, Thanh Mỹ

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Nguồn: https://intecexpo.com/

Xem thêm bài viết: https://intecexpo.com/category/giai-tri

44 thoughts on “Thế giới diệu kỳ | HTVC Giải Trí thiếu nhi | Tập 22

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *