Thế giới diệu kỳ | HTVC Giải Trí thiếu nhi | Tập 11Thế giới diệu kỳ | tập 11 | Vượt nguy hiểm từ hai tay thợ săn, Minh, Trang, Hùng Hải và Bé Minh cùng trở về an toàn. Phần kho báu tìm được sẽ đem nộp cho Viện Bảo tang. Thành công này có một phần công trạng rất lớn của Bé Mi.

Diễn viên: Hòang Yến, Tiến Đạt, Hiền Long, Hoàn Thiện, Thanh Mỹ

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Nguồn: https://intecexpo.com/

Xem thêm bài viết: https://intecexpo.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *