Tái khám cho bệnh nhân tiểu đường huyết áp cao uống thuốc 1 tháng xuống 1 phẩy còn 10,8|LƯƠNG Y NGHÊ

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *