Thẻ: long nach

Giựt cá cháy lông nách ở Sông Mây | Video kỉ niệm "Thú Vui trời đày Fishing team"

Đây là video kỉ niệm chuyến đi câu xa Tại Hồ Sông Mây Vĩnh Cửu Đồng Nai. Chúng tôi đã có một ngày câu tuyệt vời tại đây. Cá ở đây tương đối nhiều, câu bằng cần tay thì khỏi phải nói, tê tới nách anh em nhé! KAkaka ————————————————————- ►Nhấn đăng ký miễn phí từ …