Thẻ: hội chứng edwards

THAI 22 TUẦN TUỔI phát triển như thế nào  | Cẩm Nang Bà Bầu | Allo bacsi

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 22 Tuần thứ 22 trong quá trình phát triển của thai kỳ, bé đã trở nên nhạy cảm hơn với âm thanh và những di chuyển của bên ngoài. Mẹ đã có thể cảm nhận được chuyển động rõ ràng của bé, cơ thể mẹ thời gian tới …

서문강 목사의 로마서 강해4. 사도로 말씀하신 하나님 (God's word spoken through the Apostle Paul)

이번 로마서 강해에서는 우리 주 예수님께서 하나님 아버지의 뜻대로 이루신 완전한 이루신 구속과 그 효력에 관한 진리 체계가 바로 복음이요 하나님의 말씀인 것을 배우고, 또 예수님께로부터 이 복음을 직접 배우고, 듣고, 기록한 사도들의 독특한 권위 (사도성)를 짚어보며, 사도들이 성경을 기록할 때 성령님께서 유기적 및 인격적인 관계로 오류 없이 하나님의 말씀을 기록하게 하신 ‘성경의 유기적인 영감'(축자 영감)에 …