[QLTG] – Phương Cách Trị Bệnh Tự Kỷ Cho Trẻ Bằng Phật Pháp Nhiệm Màu

2 thoughts on “[QLTG] – Phương Cách Trị Bệnh Tự Kỷ Cho Trẻ Bằng Phật Pháp Nhiệm Màu

  • Kính thưa thầy? Con xin hỏi, với những cháu bé lúc sinh ra bình thường, rồi sau mắc chứng bại não, có áp dụng được phương pháp này không ạ? NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! Mong thầy từ bi chỉ dạy!

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *