Người đàn ông ôm chân bị gãy ngồi trên vỉa hè Sài Gòn xin 10 triệu để bó bột

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *