Múa hát tập thể Hành khúc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh – Trường TH Kim Đồng Thái Bình

2 thoughts on “Múa hát tập thể Hành khúc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh – Trường TH Kim Đồng Thái Bình

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *