Máy bay trực thăng để đi Vũng Tàu Côn Đảo 2019 (Video lúc mình ngoài giàn khoan)

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *