HUYẾT ÁP THÌ NGUY HIỂM, HUYẾT ÁP THẤP CŨNG NGUY HIỂM KHÔNG KÉM! || Nguyen Xuan ThuanNgày thứ 7 cuối tuần trôi qua với hai câu thuyện thật 100% về huyết áp. Một chị huyết áp cao và một cô huyết áp thấp (so với tiêu chuẩn của môn Khí công y đạo). Cả hai đều mất khả năng lao động tạm thời và phải nghỉ ở nhà/nhà thương dưỡng bệnh!

Chốt lại là cao quá cũng hại, thấp quá cũng hại mà chỉ có ở mức cân bằng mới tồn tại dài lâu!

source: https://intecexpo.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://intecexpo.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *