Hướng dẫn tìm x bằng máy tính cầm tayMột số bạn có máy tính nhưng chưa biết cách dùng một vài tính năng đơn giản, các bạn có thể chia sẻ thêm nhiều cách dùng khác bằng cách bình luận xuống dưới, biết gì mình sẽ chia sẻ đấy

source: https://intecexpo.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://intecexpo.com/category/cong-nghe/

One thought on “Hướng dẫn tìm x bằng máy tính cầm tay

  • http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-190905?fbclid=IwAR0Pm0fYCFVnv1WtochBjfe8sdSo1Dx5sWcQLOQ8L18Gd2Hh-OMpZPgbevw

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *