Hướng dẫn luyện quý tử Ngọa Long chỉ số cao, 121 3.6 | 94 3.0 | 86 2.6 PrivateHướng dẫn luyện quý tử ngọa long
Luyện quý tử hỗ trợ :
hỉ số 103 3.2 -90 2.7- 103 3.0 có công thức như sau
chọn Ba Tài làm sư phụ . Bật Phù Hộ và auto hết 120 lần
đến giai đoạn 2 thì chọn hệ cơ giới click đều vào 4 ô theo thứ tự 10 – 10 – 9 – 9 xong quay lại hệ hỗ trợ ăn max ô 4 tìm skill cùi bắp rồi vào thức tỉnh . khi thức tỉnh ae nhớ ăn bao sự kiện 50v để max 35k lính . ăn 84% thẻ Thăm hỏi Tím còn lại ăn hết vào quản trị tím thế là xong phần thức tỉnh
AE ra trùng tu ô 2 500v để tìm skill và chức
Nguồn copy

Nguồn: https://intecexpo.com/

Xem thêm bài viết: https://intecexpo.com/category/giai-tri

20 thoughts on “Hướng dẫn luyện quý tử Ngọa Long chỉ số cao, 121 3.6 | 94 3.0 | 86 2.6 Private

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *