Hướng dẫn cài đặt giả lập game MAME ( game thùng ) trên iPhone , iPad đã jailbreak

10 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt giả lập game MAME ( game thùng ) trên iPhone , iPad đã jailbreak

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *