Gà chọi hữu độ: Ô điểm mơ đầu gấu, độc biên, hậu độ to đẹp

8 thoughts on “Gà chọi hữu độ: Ô điểm mơ đầu gấu, độc biên, hậu độ to đẹp

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *