[Full Skin] SIÊU PHẨM: Irelia – Trang Phục LMHT

3 thoughts on “[Full Skin] SIÊU PHẨM: Irelia – Trang Phục LMHT

  • skin siêu phẩm đội cái mũ nhìn bần vcl.CHủ yếu riot nó cố ý làm xấu đi rồi làm cái skin hàng hiệu đẹp lên để bán được skin hàng hiệu thôi.siêu éo gì k đẹp bằng cái mặc định.Skin nào cũng ngầu lòi,lỗi cái skin này trùm cái mũ như thằng trộm chó

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *