FBNC – Đồng bộ Gmail, danh bạ, lịch Google vào iPhone/iPad

One thought on “FBNC – Đồng bộ Gmail, danh bạ, lịch Google vào iPhone/iPad

  • anh ơi tại sao sau khi em cập nhật từ gmail vào iphone thì trong ip lại có tới 2 số điện thoại giống nhau

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *