Doc Bao Vem : Chuyện Vui Của Chú Hoàng Tuấn 40Danh sách chuyện vui
1.Chuyện thằng bé : Đảng, Nhà nước, nhân dân
2.Bài văn tả Boác Hồ
3.Tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch
4.Chuyện ăn học
5.Họp chuyện cầu sập, cầu gãy
6.Bảo mẫu con cán bộ
7.Chuyện ngu ngôn thế kỷ 21
8.Lịch sử CSVN gắn với chữ ‘bao’
9.Không ngóc đầu lên được

Nguồn: https://intecexpo.com/

Xem thêm bài viết: https://intecexpo.com/category/giai-tri

38 thoughts on “Doc Bao Vem : Chuyện Vui Của Chú Hoàng Tuấn 40

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *