Doc Bao Vem : Chuyện Vui Của Chú Hoàng Tuấn 3Danh sách những chuyện vui
1.’Boác Hồ’ và ngày 2/9
2.’Thịt’ phụ nữ
3.Đảng là mẹ và Boác là cha
4.Đi xăm chữ
5.5 điều Boác Hồ dạy
6.Chuyện thằng bé : Đi xem xiếc
7.Mỹ Ngụy để lại gánh nặng
8.Du kích trên không
9.Tất cả sẽ là…

Nguồn: https://intecexpo.com/

Xem thêm bài viết: https://intecexpo.com/category/giai-tri

2 thoughts on “Doc Bao Vem : Chuyện Vui Của Chú Hoàng Tuấn 3

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *