Dịch vụ Xử lý dữ liệu SPSS AMOS 0905392489Dịch vụ Phân tích và Đào tạo SPSS, AMOS 0905392489
– Thống kê mô tả
– Đánh giá độ tin cậy Cronbach’s alpha
– Phân tích nhân tố EFA, CFA
– Phân tích tương quan
– Mô hình hồi quy OLS, Binary Logistic, SEM
– Kiểm định T-Test, ANOVA, Bootstrap
– Và nhiều ứng dụng khác

source: https://intecexpo.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://intecexpo.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *