Dịch vụ độ 2 SIM cho Samsung Note 8 N950N Hàn Quốc U5 knox 0 Lên 2 SIM Note 8 U5 Ok lấy ngayMọi người lưu ý: Note 8 N950N nếu cập nhật lên bản U5 chỉ độ được những máy chưa nhảy knox con nếu nhảy knox rồi thì chưa độ được.
Ngoài ra bên mình nhận độ 2 SIM cho tất cả các dòng samsung khác như s7 s8 note 8 s9 note 9 a5 2107…

source: https://intecexpo.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://intecexpo.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *