Cuộc chiến thương mại khốc liệt giữa Nga và Trung Quốc – Baigish hay Panda!Hai mẫu ống nhòm Baigish 20×50 và Panda 20×50 cùng có độ phóng đại 20 lần và có kích thước khá tương đồng nhau nhưng tại sao lại có giá bán chênh lệch.

source: https://intecexpo.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://intecexpo.com/category/du-lich/

Leave a Reply