Chợ Lách – Nơi tiềm năng hội tụ | Du lịch Miền Tây | Bến Tre | Đề án nghiên cứuVideo do Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong và Phòng Truyền thông & Quan hệ doanh nghiệp (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) phối hợp …

source: https://intecexpo.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://intecexpo.com/category/du-lich/

Leave a Reply