Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân có khối u não khổng lồ nằm sâu dưới nền sọ

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *