Cách làm slide thuyết trình chuyên nghiệp – phần 1.2Sản phẩm từ thuyettrinhvideo.com
Hướng dẫn làm thuyết trình:
Các bài thuyết trình video đã thực hiện:
Phương pháp sản xuất Lean production:
Thuyết trình dự án kinh doanh Thuyvy’s coffee:
Thuyết trình kiểm toán:
Thuyết trình kinh tế lượng 1:
Thuyết trình giải đáp Thương Mại Điện Tử:
Thuyết trình CLB Ước Mơ Xanh:
Thuyết trình đa dạng sinh học:
Thuyết trình APEC:
Thuyết trình VietinBank:

Nguồn: https://intecexpo.com/

Xem thêm bài viết: https://intecexpo.com/category/cong-nghe

28 thoughts on “Cách làm slide thuyết trình chuyên nghiệp – phần 1.2

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *