cách làm sao lưu, bung sao lưu, ghost nhiều máy tính 1 lúccách làm sao lưu ổ cứng và bung sao lưu dữ liệu – ghost win ổ cứng nhiều máy tính cùng 1 lúc. Hướng dẫn sao chép nhiều ổ đĩa cứng bằng Norton Ghost, sao lưu (backup)và phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính, cách ghost Win thay cho cài Windows XP

Nguồn: https://intecexpo.com/

Xem thêm bài viết: https://intecexpo.com/category/cong-nghe

6 thoughts on “cách làm sao lưu, bung sao lưu, ghost nhiều máy tính 1 lúc

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *