Bóc tách U xơ tử cung trong dây chằng rộng || Nguyễn Thị Hường || Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *