Bị viêm âm đạo có quan hệ được không nếu quan hệ khi bị viêm có sao không -đào khang tán

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *