Bàn giao Máy trộn bê tông tự hành 12 bao động cơ 4 máy cho khách hàng Lai Châu

One thought on “Bàn giao Máy trộn bê tông tự hành 12 bao động cơ 4 máy cho khách hàng Lai Châu

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *