Audio Đam mỹ [Chương 1 – 51] Thầm Mến (Hoàn)TRUYỆN: THẦM MẾN
Tác giả: Miêu Tổng Tra/ Trì Đại Tối Cường
Thể loại: Đam mỹ, tình hữu độc chung, điềm văn, HE
CP: Cố Lam Sinh x Hứa Hạ
Nguồn: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)
Đọc Truyện: Nhà Cỏ.

Nguồn: https://intecexpo.com/

Xem thêm bài viết: https://intecexpo.com/category/giai-tri

38 thoughts on “Audio Đam mỹ [Chương 1 – 51] Thầm Mến (Hoàn)

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *